like
like
like
like
"   Good cunt (GC)   "
Term of Endearment in New Zealand (via phobias)
like

bingvevo:

they should teach how to take a good selfie in school

like
like
"   All I want now is sleep.   "

Restless.

(Six Word Story.)

like
like
like
like
like